Zahraniční zkušenosti

1992                                       Výběrová stáž – 3 týdny interna, 3 týdny chirurgie

                                               Royal Liverpool University Hospital

                                               Školitelé: Prof.R.H.T.Edwards, Mr.G.A.Poston

                                               Mr.R.A.Sells, Mr.K.F.Parsons

 

1997 (září)                              Department of Paediatric Surgery at Great Ormond Street

                                               Hospital for Children and Institute of Child Health, Londýn

                                               Odborná stáž – 1 měsíc

                                               Zařazení: Observer

                                               Školitel: prof.Lewis Spitz

 

1999 (květen)                         Surgical Services Clinical Care Unit

 - 2000 (květen)                     Princess Margaret Hospital for Children

                                               Perth, Western Australia

                                               1 roční pracovní pobyt

                                               Zařazení: Surgical Registrar in Paediatric Surgery

                                               Školitelé: Mr.P.A.King, Mr. I.J.Gollow

 

2000 (květen)                         Department of Paediatric Surgery

                                               Royal Children´s Hospital

                                               Melbourne, Victoria, Australia

                                               Odborná stáž – 1 týden

                                               Zařazení: Honorary Fellow

                                               Školitel: Prof.John Hutson

 

2003 (leden)                           Department of Surgical Paediatrics

- 2004 (leden)                        Royal Hospital for Sick Children

                                               Glasgow, Velká Británie

                                               1 roční pracovní pobyt

                                               Pracovní zařazení: Visiting Specialist Registrar in Paediatric Surgery

                                               Školitelé: Mr.G.Haddock, Mr.R.Carachi, Mr.P.Raine

 

2006 (únor)                            Department of Paediatric Surgery

- 2006 (září)                           Royal Alexandra Hospital for Children Brighton

                                               Brighton, Velká Británie

                                               8 měsíční pracovní pobyt

           Pracovni zařazení: Specialist Registrar in Paediatric Surgery

                                               Školitelé: Miss V.d. Avoirt, Mr.V.Kalidasan , Mr.Mahomed