Ambulantně v místním znecitlivění event. v analgosedaci provádím:

 

* zavádění válcových a čepelkových implantátů ke kotvení fixních i snímatelných (hybridních)
  zubních náhrad
* jednoduché extrakce dočasných a stálých zubů
* komplikované extrakce retinovaných zubů
* mnohočetné extrakce
* operkulektomie (odstranění slizničního převisu nad neprořezaným zubem)
* ortodontické extrakce
* extrakce u warfarinizovaných pacientů
* extrakce zalomených a ponechaných kořenů z dřívějších extrakcí
* vybavení menších cyst čelistí
* resekce kořenového hrotu
* úprava měkkých a tvrdých tkání dutiny ústní před zhotovením protetických náhrad
* obnažení retinovaných zubů k nalepení ortodontických zámků technikami fenestrace,
  tunelizace a apikálně posunutým lalokem
* kortikotomie pro chirurgicky akcelerovanou ortodoncii
* zavedení kotevních ortodontických mini-šroubů, implantátů
* slizniční biopsie
* excize slizničních lézí a cyst