Ambulantně v místním znecitlivění event. v analgosedaci provádím:

 

* zavádění zubních implantátů ke kotvení fixních i snímatelných (hybridních)
  zubních náhrad
* jednoduché i komplikované extrakce dočasných a stálých zubů
* mnohočetné extrakce
* operkulektomie (odstranění slizničního převisu nad neprořezaným zubem)
* ortodontické extrakce
* extrakce u warfarinizovaných pacientů
* extrakce zalomených a ponechaných kořenů z dřívějších extrakcí
* odstranění cyst čelistí
* resekce kořenového hrotu s odstraněním "váčku" 
* úprava měkkých a tvrdých tkání dutiny ústní před zhotovením protetických náhrad
* obnažení retinovaných zubů k nalepení ortodontických zámků technikami fenestrace,
  tunelizace a apikálně posunutým lalokem
* kortikotomie pro chirurgicky akcelerovanou ortodoncii
* zavedení kotevních ortodontických mini-šroubů, implantátů
* slizniční biopsie
* excize slizničních lézí a cyst